Kuusamon Laskenta Oy

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen tehokkaasti hoidettujen tilitoimistopalvelujen lisäksi mm. laskutusohjelman, ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen ja muiden taloushallinnon osasovellusten etäkäyttömahdollisuuden. Etäkäyttö takaa sen, että tapahtumat käsitellään vain kerran, ja näin ollen kustannustehokkaasti.

Ajankohtaista

Toimistolta
14.12.2017

Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

Henkilötietolaki vaatii henkilörekisterien pitäjiltä (ns. rekisterin pitäjä), joita esim palkkoja maksavat yritykset ovat, toimeksiantosopimuksen tilitoimiston kanssa, jos palkkahallinto on ulkoistettu tilitoimistolle. Rekisterinpitäjällä tulee olla säädöksen mukainen rekisteriseloste, ja henkilötietoja sisältävät dokumentit tulee lähettää salattua sähköpostia käyttäen.


Lisätietoa henkilötietolaista

Palkkahallinnosta
01.12.2017

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Palkkahallinnosta
01.12.2017

Yritysten STM maksut

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.

Palkkahallinnosta
01.12.2017

Ajankohtaista palkkahallinnosta

TYEL-maksu 25,3 % (vuoden 2016 palkkasumma alle 2.059.500,00  ).

 

Verotuksesta
30.11.2017

Ajankohtaista verotuksesta

Ennakkoveroa verovuodelta 2017 voi täydentää 30.9.2018 asti. Jälkiverosta menee korkoa 1.2.2018 alkaen, jos täydennysvero on suurempi kuin n. 4.788 €. Korolta voi välttyä jos täydennys maksetaan 31.1.2018 mennessä. Yhtymien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset tulee jättää viimeistään 3.4.2018 mennessä tilikauden päättymisajankohdasta riippumatta. Osakeyhtiöiden veroilmoitukset tulee edelleen jättää neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Pääsääntöisesti jaetuista osingoista on 7,5 %:n mukaan verotettavaa tuloa, kun osinkoa on päätetty jakaa max 8 % ulkona olevien osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta laskettuna. Osingoista tulee pidättää 7,5 %:n vero, jos osinkoa jaetaan max 150.000,00 €.

 

Osakeyhtiöiden verokanta on ollut 20 % vuoden 2014 alusta lähtien.

Toimistolta
30.11.2017

Toimistomme suorat puhelinnumerot

 

Tuomo Airisniemi 040-5549 030

 • Toimisto 040-555 6061
 • Kati Kouri 040-555 6062
 • Raija Multas 040-555 6063
 • Inkeri Ruokamo 040-555 6064
 • Aila Kauttio 040-555 6065
 • Anne Limma 040-555 6066
 • Eija Hukkanen 040-555 6067

Muuta
30.11.2017

Peruskorko

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Peruskorko on vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden euribor-korkojen keskiarvo pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan.

1.1.2017 alkaen 0,00 %

1.1.2016 alkaen 0,00 %

1.1.2014 alkaen 0,50 %

1.7.- 31.12.2013 peruskorko on 0,50 %

1.1.- 30.6.2013 peruskorko on 0,75 %

1.7.- 31.12.2012 peruskorko 1,5 %

1.1.- 30.6.2012 peruskorko on 2,00 %

1.7. - 31.12.2011 peruskorko on  2,00 %.

 • 1.1. - 30.6.2011 peruskorko on 1,50 %.
 • 1.1. - 31.12.2010 peruskorko on 1,25 %.
 • 1.7. - 31.12.2009 peruskorko on 1,75 %.
 • 1.1. - 30.6.2009 peruskorko on 5,00 %.
 • 1.7. - 31.12.2008 peruskorko on 4,75 %.
 • 1.1. - 30.6.2008 peruskorko on 4,75 %.
 • 1.7. - 31.12.2007 peruskorko on 4,25 %.
 • 1.1. - 30.6.2007 peruskorko on 3,75 %.

 

Toimistolta
17.11.2017

Kuusamon Laskenta Oy on myös vuoden 2017 menestyjä

Kuusamon Laskenta Oy on Kauppalehden Balance Consultingin analyysin mukaan sijoittunut suomalaisten yritysten ja myös toimialansa yritysten parhaimmistoon. Menestyjä 2017 luokitukset perustuvat tilikausiin, jotka ovat päättyneet  6/2016 - 5/2017. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. Tunnustus kertoo myös siitä, että osaamme hoitaa asiakkaidemme taloushallinon ammattitaitoisesti.

 

Kirjanpidosta
17.01.2016

Ajankohtaista kirjanpidosta

Jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle, jos kirjanpitovelvollinen on:

 • 1) osakeyhtiö
 • 2) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö;
 • 3) avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on 2 kohdassa tarkoitettu yhtiö
 • 4) osuuskunta
 • 5) keskinäinen vakuutusyhtiö
 • 6) vakuutusyhdistys

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös muuhun kirjanpitovelvolliseen, joka harjoittaa liiketoimintaa, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista:

 • 1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000
 • 2) taseen loppusumma 3 650 000
 • 3) palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä
 • Kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskevista määräajoista säädetään erikseen.

Verotuksesta
24.12.2013

Rakennusalan valvonta toteutuu 1.7.2014 alkaen

Kaikille suomalaisille lähetetään veronumero verokorttien yhteydessä. Rakennusalalla veronumero tulee olla painettuna kuvalliseen tunnistekorttiin. Ulkomailta tulevien työntekijöiden tulee käydä verotoimistossa ja toimittaa sieltä saamansa veronumero työnantajalle.

 

Lisätietoa toistaiseksi verohallinnosta alla olevasta linkistä

 

 

 

http://www.vero.fi//fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Rakentamisilmoitukset/Rakentamiseen_liittyva-tiedonantovelvoll(27845)

 

 

Verotuksesta
30.12.2012

Rakennusalalle käänteinen arvonlisäverotus 1.4.2011 alkaen

Rakennusalalla on  käänteinen arvonlisäveromenettely, mikä tarkoittaa sitä että aliurakoitsijoiden laskut ovat arvonlisäverottomia, ja veron tilitysvelvollisuus on rakennuspalvelun ostajalla.

Asiasta on verohallitus antanut ohjeen, joka löytyy osoitteesta

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelvollisuus

 

Otsikolla rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus.

Verotuksesta
03.01.2011

Oma vero (entinen verotili) 1.1.2017 alkaen

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä muuttuu 1.1.2017 alkaen ja muutoksessa myös autoverotus siirtyy tullilta verohallinnolle. Oma verotilille maksetaan arvonlisävero, työnantajasuoritukset, vakuutusmaksuvero, arpajaisvero ja lähdeveroa. Lahjaveroilmoittaminen siirtyi 10/2016 ja kiinteistö- ja varainsiirtovero 1/2017 alkaen.oma vero

Oma veron piirissä olevista maksuista toimitetaan vain yksi ns. veroilmoitus.

Paperisia veroilmoituksia saa antaa vain erityisistä syistä ja paperinen ja sähköinen veroilmoitus on oltava verottajalla 12. päivä. Veroilmoituksen korjauksissa ilmoitetaan täysin uudet  korvaavat tiedot. Kyseessä on silloin veroilmoituksen korjausilmoitus. Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoitus tehdään jo seuraavan kuukauden 20.päivään mennessä.Verotili on verovelvolliskohtainen. Yksi viitenumero, jolla suoritetaan kaikki verotiliverot.

Myöhästymismaksu myöhässä ilmoitetulle verolle on 3 €/pv 45 pv:n ajalta, jonka jälkeen 2 %.

Kirjanpitoaineistot on toimitettava tilitoimistoon kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12.päivään mennessä. Mikäli aineistot toimitetaan myöhemmin, ei tilitoimisto ota vastuuta myöhästymismaksuista.

Muuta
30.12.2010

Viivästyskorko

Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä.

 • Viivästyskorko 1.1.2017 alkaen 7 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.2016 alkaen 7 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.-31.12.2011 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.-31.12.2010 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.7 - 31.12.20091.7 - 31.12.2009 on 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1 - 30.6.2009 on 11,5 % vuodessa

Verotuksen viivästyseuraamuksista saata tietoa alla olevasta linkistä

 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Osakkeet_osingot_ja_peitelty_osingonjako/Peruskorko_ja_viitekorko_ovat_nousseet%2816974%29

 

Yhtiooikeudesta
30.12.2010

Ajankohtaista yhtiöoikeudesta

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Kyseisessä uudistuksessa on kirjoitettu uusiksi koko osakeyhtiölaki. Vaikka uusi laki on entistä kattavampi, niin se lisää tahdonvaltaisuutta ja vähentää muotomääräyksiä. Tämä tuo uusia haasteita osakeyhtiöiden hallinnoimiselle.

Uusia yhtiöitä nyt perustettaessa sovelletaan vanhaa lakia, jos päätös on tehty ennen 1.9.2006, vaikka itse rekisteröinti tapahtuisi vasta 1.9.2006 jälkeen. Näin ollen päätöksentekohetkellä oleva laki on voimassa olevaa lainsäädäntöä riippumatta siitä milloin kaupparekisterimerkintä tehdään.

Uudessa laissa osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus on 2500,00 €, ja vanhojen osakeyhtiöiden ei tarvitse korottaa osakepääomaansa. Yhtiökokouksessa on edelleen päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä.

 

HUOM! Kun osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, niin hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä kaupparekisteriin ilmoitus.

Muuta
30.12.2010

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015 alkaen

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015  alkaen. Laki sovelletaan tilaajaan, joka

1) käyttää Suomessa vuokrattua työvoimaa

2) jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

 

Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa lakia sovelletaan:

1) rakennuttajina toimiviin tilaajiin

2) sopimusketjussa kaikkiin työturvallisuuslain (738/2002) 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin.

 

Mikäli tilaaja on edellä mainttu, niin  hänen tulee hankkia alihankkijasta seuraavasta linkistä löytyvät dokumentit:

https://www.tilaajavastuu.fi/?gclid=CNjA7Z6j6KwCFSFItAod_2CLHQ

Tilaavastuulaki kokonaisuudessaan löytyy linkistä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150678

 

 

Tilintarkastuksesta
08.12.2009

Ajankohtaista tilintarkastuksesta

Tilintarkastuslain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Uuden lain myötä luovutaan maallikkotilintarkastajista, ja viimeinen tilinpäätös, jota maallikot voivat tarkistaa päättyy 31.12.2011.

Pienet yhtiöt voivat vapautua tilintarkastusvelvollisuudesta, jos yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt niin sallivat. Pieni on yhtiö on sellainen, jolla seuraavista edellytyksistä on täyttynyt vain yksi päättyneellä tilikaudella ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

 • taseen loppusumma enintään 100.000,00 €
 • liikevaihto enintään 200.000,00 €
 • palveluksessa keskimäärin enintään 3 henkilöä
 • asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään lisäksi, että huoneistoja on enintään 30

Edellä mainittu helpotus ei koske erityistilanteita, joissa muu lainsäädäntö edellyttää tilintarkastajan valitsemista, ja tilanteita joissa yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai muissa säännöissä on määrätty tilintarkastajan valinnasta.

Ajankohtaista


Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

14.12.2017

Henkilötietolakia tulee soveltaa 25.5.2018 alkaen

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

01.12.2017

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Yritysten STM maksut

01.12.2017

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.