Kuusamon Laskenta Oy

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen tehokkaasti hoidettujen tilitoimistopalvelujen lisäksi mm. laskutusohjelman, ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen ja muiden taloushallinnon osasovellusten etäkäyttömahdollisuuden. Etäkäyttö takaa sen, että tapahtumat käsitellään vain kerran, ja näin ollen kustannustehokkaasti.

Ajankohtaista

Muuta
30.11.2017

Peruskorko

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Peruskorko on vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden euribor-korkojen keskiarvo pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan.

1.1.2017 alkaen 0,00 %

1.1.2016 alkaen 0,00 %

1.1.2014 alkaen 0,50 %

1.7.- 31.12.2013 peruskorko on 0,50 %

1.1.- 30.6.2013 peruskorko on 0,75 %

1.7.- 31.12.2012 peruskorko 1,5 %

1.1.- 30.6.2012 peruskorko on 2,00 %

1.7. - 31.12.2011 peruskorko on  2,00 %.

 • 1.1. - 30.6.2011 peruskorko on 1,50 %.
 • 1.1. - 31.12.2010 peruskorko on 1,25 %.
 • 1.7. - 31.12.2009 peruskorko on 1,75 %.
 • 1.1. - 30.6.2009 peruskorko on 5,00 %.
 • 1.7. - 31.12.2008 peruskorko on 4,75 %.
 • 1.1. - 30.6.2008 peruskorko on 4,75 %.
 • 1.7. - 31.12.2007 peruskorko on 4,25 %.
 • 1.1. - 30.6.2007 peruskorko on 3,75 %.

 

Muuta
30.12.2010

Viivästyskorko

Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron. Viivästyskorko on viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä.

 • Viivästyskorko 1.1.2017 alkaen 7 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.2016 alkaen 7 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.-31.12.2011 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1.-31.12.2010 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.7 - 31.12.20091.7 - 31.12.2009 on 8 % vuodessa
 • Viivästyskorko 1.1 - 30.6.2009 on 11,5 % vuodessa

Verotuksen viivästyseuraamuksista saata tietoa alla olevasta linkistä

 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Osakkeet_osingot_ja_peitelty_osingonjako/Peruskorko_ja_viitekorko_ovat_nousseet%2816974%29

 

Muuta
30.12.2010

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015 alkaen

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015  alkaen. Laki sovelletaan tilaajaan, joka

1) käyttää Suomessa vuokrattua työvoimaa

2) jonka Suomessa olevissa työtiloissa tai Suomessa olevassa työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin.

 

Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa lakia sovelletaan:

1) rakennuttajina toimiviin tilaajiin

2) sopimusketjussa kaikkiin työturvallisuuslain (738/2002) 49 §:ssä tarkoitetulla yhteisellä työpaikalla työsuorituksen sisältämän kokonaisuuden tilaajina toimiviin.

 

Mikäli tilaaja on edellä mainttu, niin  hänen tulee hankkia alihankkijasta seuraavasta linkistä löytyvät dokumentit:

https://www.tilaajavastuu.fi/?gclid=CNjA7Z6j6KwCFSFItAod_2CLHQ

Tilaavastuulaki kokonaisuudessaan löytyy linkistä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150678

 

 

Ajankohtaista


Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

14.12.2017

Henkilötietolakia tulee soveltaa 25.5.2018 alkaen

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

01.12.2017

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Yritysten STM maksut

01.12.2017

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.