Kuusamon Laskenta Oy

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen tehokkaasti hoidettujen tilitoimistopalvelujen lisäksi mm. laskutusohjelman, ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen ja muiden taloushallinnon osasovellusten etäkäyttömahdollisuuden. Etäkäyttö takaa sen, että tapahtumat käsitellään vain kerran, ja näin ollen kustannustehokkaasti.

Ajankohtaista

Tilintarkastuksesta
08.12.2009

Ajankohtaista tilintarkastuksesta

Tilintarkastuslain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Uuden lain myötä luovutaan maallikkotilintarkastajista, ja viimeinen tilinpäätös, jota maallikot voivat tarkistaa päättyy 31.12.2011.

Pienet yhtiöt voivat vapautua tilintarkastusvelvollisuudesta, jos yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt niin sallivat. Pieni on yhtiö on sellainen, jolla seuraavista edellytyksistä on täyttynyt vain yksi päättyneellä tilikaudella ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  • taseen loppusumma enintään 100.000,00 €
  • liikevaihto enintään 200.000,00 €
  • palveluksessa keskimäärin enintään 3 henkilöä
  • asunto-osakeyhtiölain mukaisissa yhtiöissä edellytetään lisäksi, että huoneistoja on enintään 30

Edellä mainittu helpotus ei koske erityistilanteita, joissa muu lainsäädäntö edellyttää tilintarkastajan valitsemista, ja tilanteita joissa yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai muissa säännöissä on määrätty tilintarkastajan valinnasta.

Ajankohtaista


Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

14.12.2017

Henkilötietolakia tulee soveltaa 25.5.2018 alkaen

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

01.12.2017

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Yritysten STM maksut

01.12.2017

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.