Kuusamon Laskenta Oy

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen tehokkaasti hoidettujen tilitoimistopalvelujen lisäksi mm. laskutusohjelman, ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen ja muiden taloushallinnon osasovellusten etäkäyttömahdollisuuden. Etäkäyttö takaa sen, että tapahtumat käsitellään vain kerran, ja näin ollen kustannustehokkaasti.

Ajankohtaista

Verotuksesta
30.11.2017

Ajankohtaista verotuksesta

Ennakkoveroa verovuodelta 2017 voi täydentää 30.9.2018 asti. Jälkiverosta menee korkoa 1.2.2018 alkaen, jos täydennysvero on suurempi kuin n. 4.788 €. Korolta voi välttyä jos täydennys maksetaan 31.1.2018 mennessä. Yhtymien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset tulee jättää viimeistään 3.4.2018 mennessä tilikauden päättymisajankohdasta riippumatta. Osakeyhtiöiden veroilmoitukset tulee edelleen jättää neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Pääsääntöisesti jaetuista osingoista on 7,5 %:n mukaan verotettavaa tuloa, kun osinkoa on päätetty jakaa max 8 % ulkona olevien osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta laskettuna. Osingoista tulee pidättää 7,5 %:n vero, jos osinkoa jaetaan max 150.000,00 €.

 

Osakeyhtiöiden verokanta on ollut 20 % vuoden 2014 alusta lähtien.

Verotuksesta
24.12.2013

Rakennusalan valvonta toteutuu 1.7.2014 alkaen

Kaikille suomalaisille lähetetään veronumero verokorttien yhteydessä. Rakennusalalla veronumero tulee olla painettuna kuvalliseen tunnistekorttiin. Ulkomailta tulevien työntekijöiden tulee käydä verotoimistossa ja toimittaa sieltä saamansa veronumero työnantajalle.

 

Lisätietoa toistaiseksi verohallinnosta alla olevasta linkistä

 

 

 

http://www.vero.fi//fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Rakentamisilmoitukset/Rakentamiseen_liittyva-tiedonantovelvoll(27845)

 

 

Verotuksesta
30.12.2012

Rakennusalalle käänteinen arvonlisäverotus 1.4.2011 alkaen

Rakennusalalla on  käänteinen arvonlisäveromenettely, mikä tarkoittaa sitä että aliurakoitsijoiden laskut ovat arvonlisäverottomia, ja veron tilitysvelvollisuus on rakennuspalvelun ostajalla.

Asiasta on verohallitus antanut ohjeen, joka löytyy osoitteesta

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Rakennusalan_kaannetty_arvonlisaverovelvollisuus

 

Otsikolla rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus.

Verotuksesta
03.01.2011

Oma vero (entinen verotili) 1.1.2017 alkaen

Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä muuttuu 1.1.2017 alkaen ja muutoksessa myös autoverotus siirtyy tullilta verohallinnolle. Oma verotilille maksetaan arvonlisävero, työnantajasuoritukset, vakuutusmaksuvero, arpajaisvero ja lähdeveroa. Lahjaveroilmoittaminen siirtyi 10/2016 ja kiinteistö- ja varainsiirtovero 1/2017 alkaen.oma vero

Oma veron piirissä olevista maksuista toimitetaan vain yksi ns. veroilmoitus.

Paperisia veroilmoituksia saa antaa vain erityisistä syistä ja paperinen ja sähköinen veroilmoitus on oltava verottajalla 12. päivä. Veroilmoituksen korjauksissa ilmoitetaan täysin uudet  korvaavat tiedot. Kyseessä on silloin veroilmoituksen korjausilmoitus. Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoitus tehdään jo seuraavan kuukauden 20.päivään mennessä.Verotili on verovelvolliskohtainen. Yksi viitenumero, jolla suoritetaan kaikki verotiliverot.

Myöhästymismaksu myöhässä ilmoitetulle verolle on 3 €/pv 45 pv:n ajalta, jonka jälkeen 2 %.

Kirjanpitoaineistot on toimitettava tilitoimistoon kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12.päivään mennessä. Mikäli aineistot toimitetaan myöhemmin, ei tilitoimisto ota vastuuta myöhästymismaksuista.

Ajankohtaista


Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

14.12.2017

Henkilötietolakia tulee soveltaa 25.5.2018 alkaen

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

01.12.2017

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Yritysten STM maksut

01.12.2017

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.