Kuusamon Laskenta Oy

Toimistomme tarjoaa asiakkailleen tehokkaasti hoidettujen tilitoimistopalvelujen lisäksi mm. laskutusohjelman, ostolaskujen käsittelyn ja kierrätyksen ja muiden taloushallinnon osasovellusten etäkäyttömahdollisuuden. Etäkäyttö takaa sen, että tapahtumat käsitellään vain kerran, ja näin ollen kustannustehokkaasti.

Ajankohtaista

Yhtiooikeudesta
30.12.2010

Ajankohtaista yhtiöoikeudesta

Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Kyseisessä uudistuksessa on kirjoitettu uusiksi koko osakeyhtiölaki. Vaikka uusi laki on entistä kattavampi, niin se lisää tahdonvaltaisuutta ja vähentää muotomääräyksiä. Tämä tuo uusia haasteita osakeyhtiöiden hallinnoimiselle.

Uusia yhtiöitä nyt perustettaessa sovelletaan vanhaa lakia, jos päätös on tehty ennen 1.9.2006, vaikka itse rekisteröinti tapahtuisi vasta 1.9.2006 jälkeen. Näin ollen päätöksentekohetkellä oleva laki on voimassa olevaa lainsäädäntöä riippumatta siitä milloin kaupparekisterimerkintä tehdään.

Uudessa laissa osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus on 2500,00 €, ja vanhojen osakeyhtiöiden ei tarvitse korottaa osakepääomaansa. Yhtiökokouksessa on edelleen päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä.

 

HUOM! Kun osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, niin hallituksen on viipymättä tehtävä osakepääoman menettämisestä kaupparekisteriin ilmoitus.

Ajankohtaista


Henkilötietolaki voimaan 25.5.2018

14.12.2017

Henkilötietolakia tulee soveltaa 25.5.2018 alkaen

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 lähtien MAKSETTAVISTA palkoista

01.12.2017

Ajalla 1.-31.1.2018 maksetuista palkoista ennakonpidätys toimitetaan samoin kuin vuodelta 2017. Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018 alkaen maksettavista palkoista. Uusien työntekijöiden verokortit tulee toimittaa tilitoimistolle.

Yritysten STM maksut

01.12.2017

Yritysten STM maksu on 1.1.2018 alkaen 0,86 %.

STM maksua ei peritä alle 16-vuotiaiden ja yli 68-vuotiaiden palkoista.


Lisätietoa tästä linkistä.